| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Andrzejewo uchwala, co następuje:                                                                                                               

§ 1. Uznając konieczność otoczenia opieką uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej, z egzaminu gimnazjalnego oraz uczniów, których wiedza i osiągnięcia w dziedzinie nauki, wykraczają poza wymagania programowe szkół, Rada Gminy przyjmuje „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo”,stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrzejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Skłodowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/220/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 26 marca 2014 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU GMINY ANDRZEJEWO

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Właściwe wspieranie rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych problemów edukacyjnych. Gmina Andrzejewo pragnie realizować strategię pomocy dzieci i młodzieży najzdolniejszej. Promocja zdolnych uczniów daje znakomite efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne. Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo” (zwanego dalej „Programem”).

Rozdział II. Cele, formy i kryteria programu

A. CELE

1. Stworzenie lokalnego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających najwyższy wynik ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej, z egzaminu gimnazjalnego, a także uczniów, których wiedza i osiągnięcia w dziedzinie nauki, wykraczają poza wymagania programowe szkół.

2. Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

3. Doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności edukacyjnej uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

4. Zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

5. Częściowa niwelacja materialnej bariery w rozwoju uzdolnionej młodzieży.

6. Powstanie szkolnych programów rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

7. Przyznawanie nagród i stypendium dla finalistów, laureatów konkursów oraz najlepszych uczniów.

B. FORMY

Podstawowe formy pomocy dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży stanowią: stypendium oraz nagroda Wójta Gminy Andrzejewo.

C. KRYTERIA

1. W ramach Programu może być przyznana nagroda Wójta Gminy Andrzejewo

a) uczniowi- uzyskującemu bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,7) i reprezentującemu szkołę i gminę na szczeblu ogólnopolskim, międzynarodowym, laureatowi konkursów na szczeblu ponad wojewódzkim.

b) uczniowi- finaliście olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.

2. W ramach Programu może być przyznane stypendium Wójta Gminy Andrzejewo

a) uczniowi osiągającemu najwyższy wynik w szkole ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej,

b) uczniowi osiągającemu najwyższy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego.

Rozdział III. Założenia programu

1. Przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym.

2. Podniesienie wzrostu samooceny.

3. Wzrost motywacji do nauki.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wykazujących szczególne zdolności.

2. Przyjęcie programu daje podstawy do sporządzenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.

3. Nagroda oraz stypendium przyznawane są w danym roku w ramach środków finansowych określonych przez Radę Gminy Andrzejewo w uchwale budżetowej na dany rok.

4. Nagroda oraz stypendium wypłacane są jednorazowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Skłodowski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kisielewska

Starszy Konsultant w KDCP. Prawnik i Doradca podatkowy. Do 2015 r. senior konsultant w Ernst & Young, wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową Infosys BPO i w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów. Jej specjalizacja obejmuje podatkowe i prawne aspekty obrotu towarowego, przede wszystkim w zakresie VAT, cła oraz regulacji dot. biokomponentów i biopaliw ciekłych. Audytor kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie spełnienia kryteriów VAT – w tym należytej staranności, wymogów celnych, AEO i wymogów dot. wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu VAT i cła. Autorka opracowań w czasopismach branżowych na temat VAT, cła i obrotu towarowego. Uczestnik międzynarodowych konferencji i szkoleń w zakresie VAT i cła. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona nagrodą Prof. Kodrębskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »