| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Andrzejewo uchwala, co następuje:                                                                                                               

§ 1. Uznając konieczność otoczenia opieką uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej, z egzaminu gimnazjalnego oraz uczniów, których wiedza i osiągnięcia w dziedzinie nauki, wykraczają poza wymagania programowe szkół, Rada Gminy przyjmuje „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo”,stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrzejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Skłodowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/220/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 26 marca 2014 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU GMINY ANDRZEJEWO

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Właściwe wspieranie rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych problemów edukacyjnych. Gmina Andrzejewo pragnie realizować strategię pomocy dzieci i młodzieży najzdolniejszej. Promocja zdolnych uczniów daje znakomite efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne. Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo” (zwanego dalej „Programem”).

Rozdział II. Cele, formy i kryteria programu

A. CELE

1. Stworzenie lokalnego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających najwyższy wynik ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej, z egzaminu gimnazjalnego, a także uczniów, których wiedza i osiągnięcia w dziedzinie nauki, wykraczają poza wymagania programowe szkół.

2. Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

3. Doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności edukacyjnej uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

4. Zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

5. Częściowa niwelacja materialnej bariery w rozwoju uzdolnionej młodzieży.

6. Powstanie szkolnych programów rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

7. Przyznawanie nagród i stypendium dla finalistów, laureatów konkursów oraz najlepszych uczniów.

B. FORMY

Podstawowe formy pomocy dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży stanowią: stypendium oraz nagroda Wójta Gminy Andrzejewo.

C. KRYTERIA

1. W ramach Programu może być przyznana nagroda Wójta Gminy Andrzejewo

a) uczniowi- uzyskującemu bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,7) i reprezentującemu szkołę i gminę na szczeblu ogólnopolskim, międzynarodowym, laureatowi konkursów na szczeblu ponad wojewódzkim.

b) uczniowi- finaliście olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.

2. W ramach Programu może być przyznane stypendium Wójta Gminy Andrzejewo

a) uczniowi osiągającemu najwyższy wynik w szkole ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej,

b) uczniowi osiągającemu najwyższy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego.

Rozdział III. Założenia programu

1. Przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym.

2. Podniesienie wzrostu samooceny.

3. Wzrost motywacji do nauki.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wykazujących szczególne zdolności.

2. Przyjęcie programu daje podstawy do sporządzenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.

3. Nagroda oraz stypendium przyznawane są w danym roku w ramach środków finansowych określonych przez Radę Gminy Andrzejewo w uchwale budżetowej na dany rok.

4. Nagroda oraz stypendium wypłacane są jednorazowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Skłodowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »