| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawieart. 18 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212  ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz.  1240 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W   budżecie  zatwierdzonym  uchwalą   Nr  XI/67/2011   Rady Gminy  Sypniewo z dnia   29 grudnia 2011 r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wprowadza się zmiany;

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 109 700,00 zł i wprowadza zmiany w planie dochodów  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do    niniejszej uchwały.  Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi  - 11 876 258,64 zł, w tym:

- dochody bieżące       - 9 753 258,64  zł,

- dochody majątkowe – 2 123 000,00 zł..

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę  109 700,00 zł i wprowadza  zmiany w planie   wydatków  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.      Plan wydatków gminy ogółem, po zmianach wynosi – 12 830 562,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące      – 9 421 562,64 zł,

- wydatki majątkowe – 3 409 000,00 zł.

3. Wykaz wydatków majątkowych zaplanowany do realizacji w 2012 r.  po zmianach określa            załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie  ustawami o kwotę  700,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.      Plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi 1 451 871,96  zł .

5. Zwiększa się plan wydatków gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami o kwotę  700,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.                  Plan wydatków  gminy z tytułu realizacji zadań zleconych  gminie ustawami po     zmianach wynosi  1 451 871,96 zł.

§  2.

1. Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach, nadwyżce /deficycie i wyniku  budżetu w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w wysokości  954 304,00 zł zostanie sfinansowany przychodami           pochodzącymi z kredytów w kwocie  454 304,00 zł i pożyczek w kwocie  500 000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 161 032,00 zł z następujących tytułów:

- z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 661 032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej  uchwały,

- oraz  rozchodów budżetu w kwocie  206 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Grono


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik6.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »