| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego

Na podstawie art.  40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                       (Dz. U. z 2013 poz. 260 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie  drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do szerokości 20% -                                                         2,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości –                             6,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni –    12,00 zł

2. Stawki określone w §2 ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz pasów dzielących.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala                    się stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje                   się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt.2 ustala              się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym –                                                                                     40,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim –                                           300,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym                             lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 ustala                    się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 0,60 zł,

2) reklamy:

a) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2umieszczonej nad lub                  na obiekcie, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza zawierająca wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 0,80 zł,

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz- 0,20 zł,

c) pozostałych reklam – 3,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VXIII/128/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »