| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/475/14 Rady Miasta Zielonka

z dnia 24 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę o opłacie targowej na 2014 rok

zmieniająca uchwałę o opłacie targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/411/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty targowej na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: W § 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: ”Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.” W § 2 dodaje się ust. 5 który otrzymuje następujące brzmienie:

Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta w następujących terminach:

a) do 13 dnia każdego miesiąca za okres od 1 do 10 dnia tego miesiąca,

b) do 23 dnia każdego miesiąca za okres od 11 do 20 dnia tego miesiąca,

c) do 3 dnia każdego miesiąca za okres od 21 do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego..

§ 2

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka


Andrzej Marek Grodzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »