| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 399/VI/2014 Rady Miasta Józefowa

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa

Na podstawie art.   18   ust.   2   pkt. 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U.   z   2013   r., poz. 594   z   późn. zm.) oraz art.   419   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   r. Kodeks wyborczy ( Dz.   U.   Nr 21, poz. 112   z   późn. zm.) -   Rada Miasta Józefowa   , działając na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa uchwałą Nr 198/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z   dnia 19 października 2012 r. w   sprawie podziału miasta Józefowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.  

§   3.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Warszawie.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  


Marianna   Jakubowska

 


Załącznik do Uchwały Nr 399/VI/2014
Rady Miasta Józefowa
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH  


Uzasadnienie

Uchwałą Nr 198/VI/2012 z   dnia 19   października 2012   r. Rada Miasta Józefowa dokonała podziału miasta Józefowa na 15   stałych jednomandatowych okręgów wyborczych, określając ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

W związku z   podjęciem uchwały o   zmianie opisu obwodów głosowania, polegającej na dopisaniu nowych nazw ulic (u. Nowy Świat i   ul. Radosna) oraz rozszerzeniu numeracji porządkowej na niektórych ulicach zachodzi również potrzeba dokonania zmian w   opisach granic okręgów wyborczych.  

Uchwała ma charakter porządkowy i   nie   powoduje zmiany granic okręgów wyborczych, uzupełnia jedynie opis granic tych okręgów  

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  

Marianna Jakubowska  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »