| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/VI/2012 Rady Miasta Józefowa

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 233, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm ) -   Rada Miasta Józefowa   uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych dochodach i   zwiększa o   kwotę ogółem   235.000     , zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dochody po zmianach wynoszą ogółem   106.950.133 zł   z tego:  

1)   bieżące   63.078.655 zł  

2)   majątkowe   43.871.478 zł  

§ 2.  

1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych wydatkach i   zwiększa o   kwotę ogółem   235.000 zł   , zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki po zmianach wynoszą ogółem   116.182.398 zł   , z   tego:  

1)   bieżące   57.071.713 zł  

2)   majątkowe   59.110.685 zł   .  

§ 3.  

1.   Wprowadza się zmiany w   załączniku Nr 4   do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i   wydatków nimi finansowanych w   Gimnazjum Nr 1   o kwotę   16.300 zł   .  

2.   Załącznik Nr 4   do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 5.  

Uchwała wymaga ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  Józefowa  


Marianna   Jakubowska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planowanych dochodach budżetu na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w   planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów jednostek oświatowych i   wydatków nimi finansowanych w   2012 r.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.

Proponowane zmiany w   budżecie miasta na 2012 rok dotyczą :  

AD.   § 1. – zmian w   planowanych dochodach, polegających na zwiększeniu ogółem o   kwotę   235.000   zł,  

w tym:  

140.076 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z   decyzją Ministra Finansów  

Nr ST5/4822/14g/BKU/1203  

94.924 zł – zwiększenie planowanej dotacji z   gmin z   tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci  

w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Józefowa.  

AD.   § 2. – zmian w   planowanych wydatkach i   zwiększenia ogółem o   kwotę   235.000 zł,   w zakresie  

wydatków bieżących w   tym:  

80.000 zł – zmniejszenie wydatków z   tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

długoterminowych,  

5.440 zł – przesunięcia środków między działami w   planie finansowym Gimnazjum Nr 1,  

100.000 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia i   pochodne w   Szkole Podstawowej Nr 1  

w związku z   2% zwiększeniem składki rentowej, urlopami zdrowotnymi,  

wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej i   nagrody jubileuszowej  

oraz nieplanowanym nauczaniem indywidualnym,  

80.000 zł – zmniejszenie dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych, wynikające  

z mniejszej niż planowano ilości dzieci,  

20.000 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynikające ze zwiększonej liczby  

dzieci w   IV kw. br,  

275.000 zł – zwiększenie planowanych dotacji dla gmin z   tytułu zwrotu kosztów uczęszczania  

dzieci będących mieszkańcami Józefowa do przedszkoli niepublicznych na terenie  

innych gmin,  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »