| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 26 czerwca 2014r.

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia w sprawie przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,00zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, przekraczającą czas o którym mowa w ust. 1.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

5. Miesięczna wysokość opłaty za płatne świadczenia ustalana jest, jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 2 oraz liczby godzin, w czasie, których dziecko faktycznie korzystało ze świadczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr hab. Jolanta Franczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »