| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 878/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 26 000 zł

Dział

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

26 000

Rozdz.

71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

26 000

§

2310

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

26 000

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 26 000 zł

Dział

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

26 000

Rozdz.

71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

26 000

§

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

26 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie


Hanna Krzyżewska


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany

planu budżetu w 2013 roku.              

W związku z powierzeniem przez Gminę Konstancin-Jeziorna oraz Gminę Tarczyn Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienie funkcji organu doradczego i przyznaną dotacją celową na funkcjonowania Komisji zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26 000 zł (w tym 20 000 zł przyznała Gmina Tarczyn; 6 000 zł Gmina Konstancin-Jeziorna). Piaseczyńska Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna będzie pełniła funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »