| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241),

uchwala się, co następuje

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 415.628 zł do kwoty 16.500.923,75 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            15.819.205,75 zł,

b) majątkowe w kwocie                            681.718,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 327.458 zł do kwoty 18.338.515,75 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            14.808.205,75 zł,

b) majątkowe w kwocie                            3.530.310,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 2.

3. Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymują brzmieniezgodnie z tabelą Nr 3.

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 1.925.762 zł zmniejsza się do kwoty 1.837.592 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie              475.000 zł

b) zaciągniętych pożyczek w 106.000 zł

c) wolnymi środkami w kwocie                            1.256.592 zł

2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 2.840.800 zł zmniejsza się do kwoty 2.590.800 zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 475.000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 106.000 zł,

c) wolnych środków w kwocie 2.009.800 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

3. Ustalone rozchody budżetu w kwocie 915.038 zł zmniejsza się do kwoty 753.208 zł

§ 3.

Ustalony w § 5 uchwały Nr XXIII/174/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. plan dotacji udzielonych
z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodniez załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Grzegrzółka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/213/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/213/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/213/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »