| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy w   Rzekuniu uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się zmian w   planie dochodów, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Dokonuje się zmian w   planie dochodów, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały  

§ 3.  

Dokonuje się zmian w   planie finansowym dochodów i   wydatków dla zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z   załącznikiem Nr 1a i   2a do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Po zmianach dokonanych w   § 3   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą:  

1.   dochody 2.881.002,61 zł,  

2.   wydatki 2.881.002,61 zł.  

§ 5.  

Po zmianach dokonanych w   § 1   Budzet Gminy określony Uchwałą Nr XXXII/224/12 Rady Gminy w   Rzekuniu z   dnia 27 grudnia 2012 r. wynosi:  

1.   dochody 30.644.318,56 zł, w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie - 29.426.477,21 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie - 1.217.841,35 zł,  

2.   wydatki 44.250.957,33 zł, w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie - 25.298.097,93 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie - 18.952.859,40 zł.  

§ 6.  

1.   Deficyt budżetu gminy w   wysokości 13.606.638,77 zł i   pokryty zostanie: nadwyżką z   lat ubiegłych.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 15.019.147,77 zł, rozchody budżetu w   wysokości 1.412.509 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 7.  

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok w   wysokości 18.952.859,40 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

Dokonuje się przesunięć środków na realizację zadań z   zakresu funduszu sołeckiego zgodnie z   załącznikiem Nr 2b.  

§ 9.  

Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 10.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 11.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Gryczka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/257/2013
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

257.2013 zal  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »