| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 109/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013. poz. 594 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Ogółem:

260 708

260 708]

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 300

204 300

Rozdz.

70095

Pozostała działalność

14 300

204 300

§

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

14 300

-

§

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

204[300

Dział

754

Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 500

20 500

Rozdz.

75414

Obrona cywilna

3 500

3 500

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 500

§

4270

Zakup usług remontowych

2 100

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 400

-

Rozdz.

75416

Straż gminna (miejska)

17 000

17 000

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

12 000

§

4270

Zakup usług remontowych

-

5 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

17 000

-

Dział

758

Różne rozliczenia

190 000

-

Rozdz.

75818

Rezerwy ogólne i celowe

190 000

-

§

4810

Rezerwy

190 000

-

Dział

801

Oświata i wychowanie

35 908

35 908

Rozdz.

80101

Szkoły podstawowe

11 394

11 394

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 225

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

802

6 590

§

4270

Zakup usług remontowych

-

2 900

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

700

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 400

402

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 884

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 583

802

Rozdz.

80104

Przedszkola

9 756

10 054

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 390

-

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 320

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

7 445

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

890

§

4270

Zakup usług remontowych

-

1 719

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 615

-

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

362

-

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

357

-

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 081

-

§

4430

Różne opłaty i składki

281

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

800

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

550

-

Rozdz.

80110

Gimnazja

3 620

11 240

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

120

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 260

120

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

9 120

§

4270

Zakup usług remontowych

740

-

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 000

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

250

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

210

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

240

-

Rozdz.

80113

Dowożenie uczniów do szkół

6 200

200

§

4300

Zakup usług pozostałych

6 200

200

Rozdz.

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3 020

3 020

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 820

§

4270

Zakup usług remontowych

500

-

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-

200

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

200

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

300

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 020

-

Rozdz.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 918

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

1 918

-

§ 2. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »