| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/66/14 Rady Gminy w Chlewiskach

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się, że Gmina Chlewiska od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Demczuk


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustęp 2 artykułu 6c stwarza dodatkowo możliwość ustanowienia, w formie aktu prawa miejscowego, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podjęcie decyzji o objęciu wszystkich nieruchomości zorganizowanym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pozwoli na:

- objęcie przez Gminę Chlewiska nadzoru nad całym strumieniem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

- kontrolowanie sposobu gospodarowania odpadami, w celu osiągnięcia nałożonych ustawą poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

- uszczelnienie i ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Chlewiska.

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i tworzy podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Chlewiska.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Demczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »