| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - świerk pospolity uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), w związku z art. 44 ust. 3 - 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 627 ze zm.) Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie, w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej znosi się ochronę w formie pomnika przyrody w odniesieniu do drzewa - świerk pospolity ( Picea abies) o obwodzie pnia 300 cm i wysokości 21 m posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 353/5 stanowiącej własność Powiatu Żuromińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Forma ochrony przyrody została ustanowiona Rozporządzeniem nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu żuromińskiego ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r., nr 152, poz. 5331).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuczbork - Osada.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Majewski


Uzasadnienie

do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 44 ust.3, 3a, i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 627 ze zm. ) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczej, ze względu na którą ustanowiono formę ochrony przyrody. Drzewa uznane za pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Zniesienie formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze uchwały, w oparciu o uzgodnienie z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Aktem regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( t.j. z 2013 r. poz. 627 ze zm.).

Wymienione w uchwale drzewo - gatunek: świerk pospolity ( Picea abies) posadowione na działce o numerze ewidencyjnym 353/5 stanowi pomnik przyrody ustanowiony Rozporządzeniem Nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu żuromińskiego ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r., Nr 152, poz. 5331). Drzewo straciło swoją wartość przyrodniczą, gdyż było silnie spróchniałe i pod wpływem wiatru wywróciło się.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 627 ze zm. ) , projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »