| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1442/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 232 950

Dział

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 232 950

Rozdz.

75801

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 232 950

§

2920

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1 232 950

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 232 950

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

969 160

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

602 460

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

33 040

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

470 520

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

86 560

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

12 340

Rozdz.

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

12 880

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

3 660

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

7 100

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1 850

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

270

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

269 780

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

4 120

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

221 370

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

38 760

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

5 530

Rozdz.

80148

STOŁÓWKI SZKOLNE

84 040

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

70 240

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

12 080

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

1 720

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

263 790

Rozdz.

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

263 790

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

11 220

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

209 270

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

37 900

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

5 400

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej Nr ST3/4820/2/2014 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 232 950 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nel Berezowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »