| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1444/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 10 000

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000

Rozdz.

92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10 000

§

2360

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

10 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 10 000

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10 000

Rozdz.

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

10 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

W związku z organizacją III Wolprezy (imprezy plenerowej promującej wolontariat) przez Stowarzyszenie Dobra Wola zdecydowano o wsparciu przedsięwzięcia z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tzw. "mały grant", a nie jak pierwotnie planowano z zakupu usług pozostałych. Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł jednocześnie zwiększając wydatki na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »