| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Miedzna

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 14.718.208,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie - 10.155.508,00 zł, b) majątkowe w kwocie - 4.562.700,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 15.067.076,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie - 9.818.853,00 zł, b) majątkowe w kwocie - 5.248.223,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a .

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 348.868,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 348.868,00 zł 2. Ustala się: a) przychody budżetu w kwocie - 858.000,00 zł b) rozchody budżetu w kwocie - 509.132,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek - 2.000.000,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł. 4. Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 500.000,00zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 58.060,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości - 23.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 262.223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.906,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 56.906,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie - 1.427.033,00 zł i wydatki w kwocie - 1.427.033,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 6a


Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik.pdf

Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »