| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Sochocin

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj, Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000,00 zł. rocznie.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa:

- w pkt 1

- w pkt 2 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł. rocznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WPF 2015 autopoprawka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »