| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust.6 w   zw. z   art. 91 d pkt 1, art.49 ust 2, art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2014 r. poz.191), w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 416 z   późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a   także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XLVII/313/10 Rady Gminy Olszewo-Borki z   dnia 25 czerwca 2010 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a   także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z   dn.6 października 2010 roku, Nr 173, poz. 4373).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2015r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Aneta Katarzyna   Larent

 


Załącznik do Uchwały Nr III/23/15
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik III 23 15  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »