| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1363/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 102 548

Dział

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2 250

Rozdz.

15011

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 250

§

6639

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2 250

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 248

Rozdz.

75023

URZĘDY GMIN

5 248

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

5 248

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

95 050

Rozdz.

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

95 050

§

4309

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

89 098

§

4980

ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

5 952

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 102 548

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13 450

Rozdz.

75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

13 450

§

6639

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

13 450

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

89 098

Rozdz.

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

89 098

§

4307

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

89 098

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zmienia się klasyfikację wydatków dot. Projektu - Indywidualizacja z Gminą Piaseczno w wysokości 89 098 zł. Zmiana wynika z konieczności podzielenia kwoty ogólnej projektu na dwa źródła dofinansowania 85% ze środków europejskich- "7", 15% stanowi dotacja z budżetu krajowego- "9".

Jednocześnie przesuwa się środki z projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w wysokości 13 450 zł. Zgodnie z nowym aneksem o dofinansowanie kwota wydatków zostaje przesunięta do realizacji w roku 2015 r. Niewykorzystane środki w wysokości 2 250 zł przesuwa się na Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnegości województwa mazowieckiego przy budowaniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu". Pozostałe środki w wysokości 5 248 zł przesuwa się na zakup usług pozostałych Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych a środki w wysokości 5 952 zł przeznacza się na zwrot wydatków niekwalifikowalnych. W dniu 03.04.2014 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu "Indywidualizacja z Gminą Piaseczno". Za wydatki niekwalifikowalne uznano środki w wysokości 5 952 zł poniesione na zakup 32 sztuk krzeseł i stołów do szkoły podstawowej. Zakup ten jak i inne przedmioty został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym budżetem projektu, a w tej chwili Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych kwestionuje ten wydatek.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »