| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1363/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 102 548

Dział

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2 250

Rozdz.

15011

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 250

§

6639

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2 250

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 248

Rozdz.

75023

URZĘDY GMIN

5 248

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

5 248

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

95 050

Rozdz.

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

95 050

§

4309

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

89 098

§

4980

ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

5 952

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 102 548

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13 450

Rozdz.

75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

13 450

§

6639

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

13 450

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

89 098

Rozdz.

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

89 098

§

4307

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

89 098

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zmienia się klasyfikację wydatków dot. Projektu - Indywidualizacja z Gminą Piaseczno w wysokości 89 098 zł. Zmiana wynika z konieczności podzielenia kwoty ogólnej projektu na dwa źródła dofinansowania 85% ze środków europejskich- "7", 15% stanowi dotacja z budżetu krajowego- "9".

Jednocześnie przesuwa się środki z projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w wysokości 13 450 zł. Zgodnie z nowym aneksem o dofinansowanie kwota wydatków zostaje przesunięta do realizacji w roku 2015 r. Niewykorzystane środki w wysokości 2 250 zł przesuwa się na Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnegości województwa mazowieckiego przy budowaniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu". Pozostałe środki w wysokości 5 248 zł przesuwa się na zakup usług pozostałych Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych a środki w wysokości 5 952 zł przeznacza się na zwrot wydatków niekwalifikowalnych. W dniu 03.04.2014 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu "Indywidualizacja z Gminą Piaseczno". Za wydatki niekwalifikowalne uznano środki w wysokości 5 952 zł poniesione na zakup 32 sztuk krzeseł i stołów do szkoły podstawowej. Zakup ten jak i inne przedmioty został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym budżetem projektu, a w tej chwili Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych kwestionuje ten wydatek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »