| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1366/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 010 000

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

50 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

50 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

500 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

500 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

500 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

460 000

Rozdz.

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY

460 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

460 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 010 000

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

50 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

50 000

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500 000

Rozdz.

75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

500 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

500 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

460 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

460 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

460 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 1366/XLV/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.xls


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki wysokości 1 010 000 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Zalesiu Górnym - 500 000 zł; Świetlica w Runowie - 460 000 zł; Projekt wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 - 50 000 zł.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »