| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1366/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 010 000

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

50 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

50 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

500 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

500 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

500 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

460 000

Rozdz.

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY

460 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

460 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 010 000

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

50 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

50 000

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500 000

Rozdz.

75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

500 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

500 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

460 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

460 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

460 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 1366/XLV/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.xls


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki wysokości 1 010 000 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Zalesiu Górnym - 500 000 zł; Świetlica w Runowie - 460 000 zł; Projekt wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 - 50 000 zł.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »