| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1370/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 5 436

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 480

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

4 480

§

4301

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

3 980

§

4411

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

500

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

956

Rozdz.

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

956

§

3240

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

956

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 5 436

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 436

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

5 436

§

4211

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

122

§

4241

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

262

§

4421

PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

3 732

§

4431

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

70

§

4701

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 250

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Po rozliczeniu ostatniego wyjazdu w ramach projektu Comenius w Gimnazjum w Zalesiu Górnym konieczne okazało się przesunięcie wydatków w wysokości 4 480 zł związane z międzynarodowym spotkaniem podsumowującym projekt. Przesunięte środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji oraz udziału młodzieży w tym spotkaniu.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków projektu Comenius o kwotę 956 zł. Wynika to z faktu, iż kwota zaplanowana w budżecie na rok 2014 była wyższa w stosunku do planu trzyletniego.

Nadwyżka środków przeznaczona zostanie na stypendia dla uczniów.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »