| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody oraz zmianie Uchwały Nr XXXIV/196/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179, poz. 2938)

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust 1 pkt 1 i 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j.) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody, który stanowi drzewo gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata Mil.), poz. Nr 7, zlokalizowana na terenie zabytkowego Zespołu Parkowo - Pałacowego "Przeździatka", położonego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim (dz. Nr ew. 2/3).

2. Znosi się status pomnika przyrody, który stanowi drzewo gatunek świerk syberyjski (Picea excela), poz. Nr 19, zlokalizowany na terenie zabytkowego Zespołu Parkowo - Pałacowego "Przeździatka", położonego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim (dz. Nr ew. 2/3).

3. Drzewa określone w ust. 1 i 2 zostały ustanowione pomnikami przyrody na podstawie Uchwały Nr XXXIV/196/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179, poz. 2938).

4. Pomniki przyrody, o których mowa w ust. 1 i 2 zostały określone w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały wskazanej w ust. 3.

5. Zniesienie statusu pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje z uwagi na rozłamanie drzew i bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych.

§ 2. W Uchwale Nr XXXIV/196/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179, poz. 2938), dokonuje się następujących zamian:

1) W załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się poz. Nr 7 i 19.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Hardej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »