| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Czarnia

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 , art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 1399 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1. Treść § 1 uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r.w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje następujące brzmienie :

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czarnia zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca każdego kwartału na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnia : Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Nr 15 8920 0001 0000 1733 2000 0060".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Czarnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Krzysztof Kurzyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »