| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/2/2014 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami.: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w wykonaniu uchwały Nr XXXV/276/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta


Urszula Wołosiewicz

Starosta


Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 3/2/2014
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 11 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA WŁASNE

750

Administracja publiczna

7 046 983,00

0,00

7 046 983,00

75011

Urzędy wojewódzkie

139 129,00

0,00

139 129,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91 733,00

1 870,00

93 603,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 243,00

- 270,00

13 973,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 306,00

620,00

24 926,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 377,00

- 2 220,00

1 157,00

75020

Starostwa powiatowe

6 347 125,00

0,00

6 347 125,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

20 545,00

400,00

20 945,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

30 000,00

- 400,00

29 600,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 000,00

2 000,00

8 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

35 000,00

- 2 000,00

33 000,00

852

Pomoc społeczna

2 733 732,00

0,00

2 733 732,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

550 611,00

0,00

550 611,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

600,00

600,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

14 800,00

- 600,00

14 200,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 370 389,00

0,00

3 370 389,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

2 490 480,00

0,00

2 490 480,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 588,00

- 780,00

7 808,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 930,00

- 111,00

23 819,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

42 291,00

- 236,00

42 055,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 023,00

1 127,00

2 150,00

Razem:

63 483 659,53

0,00

63 483 659,53

Ogółem:

72 402 406,53

0,00

72 402 406,53

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »