| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki: 1) kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 1 pkt., 2) jedno z rodziców lub opiekunów prawnych są pracujący zawodowo na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzonej działalności gospodarczej- 1 pkt., 3) dwoje rodziców lub opiekunów prawnych pracujących zawodowo na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzonej działalności gospodarczej- 2 pkt., 4) rodzice lub opiekunowie prawni regulują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości w gminie Olszewo-Borki- 1 pkt., 5) dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni odprowadzają podatek dochodowy w gminie Olszewo-Borki- 1 pkt., 6) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie- 1pkt.

§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. 2. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu lub szkole podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 3. Na mocy odrębnych przepisów kryteria, o których mowa w § 1, mają również zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aneta Katarzyna Larent

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »