| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta Garwolina

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 j ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Garwolin, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, będzie ustalana metodą określoną
w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i odpowiedniej stawki określonej w ust. 2 lub ust. 3 uchwały.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł. miesięcznie w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny lub gdy segregacja stanowi mniej niż 40 % ogólnej objętości oddawanych odpadów w kwartale.

3. Ustala się niższą stawkę w wysokości 6 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny a segregacja stanowi nie mniej niż 40% ogólnej objętości oddanych odpadów w kwartale.

4. W przypadku gromadzenia odpadów w jednym miejscu przez grupę właścicieli nieruchomości, warunek określony w ust. 3, uznaje się za spełniony po osiągnięciu poziomu selektywnej zbiórki odpadów przez całą grupę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina


mgr Marek Jonczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »