| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Jakubów

z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 42a ust. 1 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 roku poz. 191, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady obniżania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz rozmiary tych obniżek:

L.p.

Stanowisko kierownicze, wielkość i typ szkoły, warunki pracy

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.

Dyrektor szkoły liczącej:

- do 6 oddziałów

- od 7 do 8 oddziałów

- od 9 do 13 oddziałów

- 14 oddziałów i więcej

10

7

5

0-3

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:

- 14 oddziałów i więcej

0-14

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska - w stosunku do dyrektora lub wicedyrektora szkoły;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVI/224/06 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Domański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »