| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/14 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014

Na podstawie:

art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 Nr L/320/13 Rady Miejskiej w

Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się przychody budżetowe o łączną kwotę

-620 462,84 zł

1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę

-620 462,84 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach

6 537 473,00 zł

2. Zmniejsza się rozchody budżetowe o łączną kwotę

-121 646,70 zł

1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-121 646,70 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

Plan rozchodów budżetowych po zmianach

3 036 032,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę

-2 339 614,81 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę

4 400,00 zł

2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę

-249 014,81 zł

3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę

-2 095 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.Dochody na 2014 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

45 856 800,99 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę

-2 838 430,95 zł

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę

-370 930,95 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę

-2 467 500,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

49 358 241,99 zł

4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.501.441,00zł,który

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.121.000,00 zł

2) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.380.441,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 6.537.473,00 zł z następujących tytułów:

1) z zaciąganego kredytu w kwocie 1.005.705,86 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.121.000,00 zł

3) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.380.441,00 zł

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

5. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) pożyczek w kwocie 2.121.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.380.441,00 zł

3) kredytów w kwocie 1.005.705,86 zł na sfinasowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań ."

6.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu GminyTarczyn na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2014 roku.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn dotyczące Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Pszczółka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »