| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy Stara Kornica

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) - Rada Gminy w Starej Kornicy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Stara Kornica ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 23 punktów;

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w liczbie 1 punktu.

§ 2. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się dla punktów zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od placówek oświatowo - wychowawczych, szkół i przedszkoli, zwanych dalej "obiektami chronionymi".

2) Pomiaru odległości o której mowa w pkt. 1 dokonuje się:

a) najkrótszą drogą dojścia w linii prostej od głównych drzwi wejściowych do obiektów chronionych, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

b) w przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia w linii prostej od głównej bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elwira Hulińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »