| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy Stara Kornica

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) - Rada Gminy w Starej Kornicy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Stara Kornica ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 23 punktów;

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w liczbie 1 punktu.

§ 2. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się dla punktów zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od placówek oświatowo - wychowawczych, szkół i przedszkoli, zwanych dalej "obiektami chronionymi".

2) Pomiaru odległości o której mowa w pkt. 1 dokonuje się:

a) najkrótszą drogą dojścia w linii prostej od głównych drzwi wejściowych do obiektów chronionych, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

b) w przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia w linii prostej od głównej bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elwira Hulińska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »