| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się w 2016 roku długoterminowy kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.900.000,00zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego długoterminowy kredyt wraz z odsetkami zostanie sfinansowany będą wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3.

Spłata długoterminowego kredytu nastąpi w latach 2018 - 2026, począwszy od 2018 roku.

§ 4.

Koszty kredytu stanowią:

1)oprocentowanie kredytu ustalone na podstawie zmiennej stawki WIBOR 1M dla złotowych depozytów międzybankowych jednomiesięcznych, powiększonej o marżę banku stałą w okresie kredytowania,

2)prowizję od udzielonego kredytu.

§ 5.

Bank udzielający kredytu zostanie wybrany w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 6.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2)Wójt ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Macuga

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »