| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się w 2016 roku długoterminowy kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.900.000,00zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego długoterminowy kredyt wraz z odsetkami zostanie sfinansowany będą wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3.

Spłata długoterminowego kredytu nastąpi w latach 2018 - 2026, począwszy od 2018 roku.

§ 4.

Koszty kredytu stanowią:

1)oprocentowanie kredytu ustalone na podstawie zmiennej stawki WIBOR 1M dla złotowych depozytów międzybankowych jednomiesięcznych, powiększonej o marżę banku stałą w okresie kredytowania,

2)prowizję od udzielonego kredytu.

§ 5.

Bank udzielający kredytu zostanie wybrany w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 6.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2)Wójt ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »