| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r, poz.1515 ze zm. ) i art. 15 ust.1, art.19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2015 r poz. 613 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Troszynie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta.

§ 2.

Na terenie Gminy Troszyn wprowadza się opłatę targową.

§ 3.

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną na targowiskach znajdujących się na terenie Gminy Troszyn w wysokości 5,00 zł za 1 m2 powierzchni targowej zajętej na sprzedaż, z zastrzeżeniem iż dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 500, 00 zł.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Troszynie Pani Annie Michowskiej

3. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją w całości na konto Urzędu Gminy w Troszynie w ciągu 5 dni od ich poboru.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc Uchwała Nr XVII/135/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa ze zmianami.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Edmund Zygmunt Szabłowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »