| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy Radzanów

z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 2, 2a, 3b i 3c oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) - Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się siedem grup gospodarstw domowych w zależności od ilości zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym:

1) gospodarstwa domowe jednoosobowe,

2) gospodarstwa domowe dwuosobowe,

3) gospodarstwa domowe trzyosobowe,

4) gospodarstwa domowe czteroosobowe,

5) gospodarstwa domowe pięcioosobowe,

6) gospodarstwa domowe sześcioosobowe,

7) gospodarstwa domowe siedmioosobowe i większe.

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zespół osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub rozumie się właściciela nieruchomości, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące.

§ 3. 1. Ustala się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 7 zł od jednego gospodarstwa domowego,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 14 zł od jednego gospodarstwa domowego,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 21 zł od jednego gospodarstwa domowego,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 26 zł od jednego gospodarstwa domowego,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 32 zł od jednego gospodarstwa domowego,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 37 zł od jednego gospodarstwa domowego,

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego 42 zł od jednego gospodarstwa domowego.

2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 12 zł od jednego gospodarstwa domowego,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 22 zł od jednego gospodarstwa domowego,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 30 zł od jednego gospodarstwa domowego,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 36 zł od jednego gospodarstwa domowego,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 42 zł od jednego gospodarstwa domowego,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 50 zł od jednego gospodarstwa domowego,

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego 60 zł od jednego gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez części roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Radzanów, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.

2. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust.1, ustala się na 8 pojemników o pojemności 120 litrów.

3. Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust.2, wynosi:

1) 10 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 15 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust.1, w wysokości 80 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

5. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mową w ust.1, w wysokości 120 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Radzanów Nr V/33/2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 marca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Kosiorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »