| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/128/2015 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Nieporęt, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Nieporęt, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów:

Lp.

Kryteria

Dokument potwierdzający kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Nieporęt w obwodzie innej szkoły podstawowej

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata.

100

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej.

75

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej.

50

4.

Co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny kandydata jest zatrudniony na terenie gminy Nieporęt.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zatrudnieniu na terenie gminy Nieporęt.

25

§ 2. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, prowadzonego przez gminę Nieporęt, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów:

Lp.

Kryteria

Dokument potwierdzający kryterium

Liczba punktów

1.

Średnia ocen z zajęć edukacyjnych wyrażonych w stopniach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - co najmniej 4,0.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

1) Średnia ocen: 4,0-4,5 - 25,

2) Średnia ocen: 4,6-5,0 - 50,

3) Średnia ocen powyżej 5,0 - 75.

2.

Ocena zachowania kandydata wyrażona w stopniu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - co najmniej dobra.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

1) Ocena dobra - 25,

2) Ocena b. dobra - 50,

3) Ocena wzorowa - 75.

3.

Kandydat zamieszkuje w gminie Nieporęt w obwodzie innego gimnazjum.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata.

75

4.

Kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej w gminie Nieporęt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

50

5.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego gimnazjum.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego gimnazjum.

25

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Woźniakowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »