| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 100 000 zł

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40 000

Rozdz.

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

40 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

40 000

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

50 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

20 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

20 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

30 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

30 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000

Rozdz.

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY

10 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

10 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 7 053 000

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

150 000

Rozdz.

60002

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

80 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

80 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

70 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

70 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

358 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

358 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

358 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

170 000

Rozdz.

75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

170 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

170 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 166 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

6 116 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

6 116 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

40 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

40 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

10 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

10 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90 000

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

90 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

90 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

85 000

Rozdz.

92118

MUZEA

85 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

85 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

34 000

Rozdz.

92601

OBIEKTY SPORTOWE

34 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

34 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 6 953 000

§ 931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

6 953 000

§ 4.

Planowany deficyt wynosi

29 268 151

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

22 056 665

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

7 211 486

§ 5.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w załączniku "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015" Zał. nr 8 poz. 55 do uchwały 45/IV/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

"Przedszkole Nr 4 w Piasecznie ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr Michał Rosa


Załącznik do Uchwały Nr 242/XI/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »