| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 243/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 1 809 583

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1 809 583

Rozdz.

75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1 809 583

§

0020

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1 809 583

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 107 893 zł

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

107 893

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

107 893

§

0770

WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

107 893

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 1 154 212

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 025 799

Rozdz.

60014

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

57 620

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

57 620

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

968 179

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

656 179

zgodnie z załącznikiem nr 2

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

312 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

6 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

6 000

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

122 413

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

122 413

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

3 690

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

118 723

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 5 164 693

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 822 287

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

4 822 287

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

495 079

zgodnie z załącznikiem nr 2

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

100 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

4 227 208

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

135 143

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

8 750

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

8 750

Rozdz.

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

12 850

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

12 850

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

58 193

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

58 193

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

49 050

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

49 050

Rozdz.

80148

STOŁÓWKI SZKOLNE

6 300

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

6 300

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

35 250

Rozdz.

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

35 250

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

35 250

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

172 013

Rozdz.

90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

50 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

50 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

104 913

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

104 913

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17 100

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

17 100

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5.

Zmienia się nazwę zadania remontowego w załączniku "Wykaz zmian w spisie zadań remontowych w roku 2015"

Zał. nr 1 poz. 1 do Uchwały Nr 140/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. otrzymuje brzmienie:

"Remont nawierzchni ul. Mokra w Henrykowie Uroczu- wykonanie podbudowy z tłucznia".

§ 6.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę

5 712 171

§ 931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

5 712 171

Planowany deficyt wynosi

23 555 980

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

22 056 665

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

1 499 315

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr Michał Rosa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/XI/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 243/XI/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »