| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/16 Rady Gminy w Chlewiskach

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawieart. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 Uchwały Nr V/36/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe z dołu, w terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku kalendarzowego,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku kalendarzowego,

3) za III kwartał do 30 września danego roku kalendarzowego,

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,

2. Wysokość stawki opłat, o której mowa w pkt 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bezpośrednio u inkasenta lub na rachunek bankowy Gminy Chlewiska.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/91/12 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr VI/42/13 Rady Gminy Chlewiska z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian zapisu w Uchwale Nr XIV/89/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gnat

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »