| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku W Powiecie Krapkowickim za rok 2010

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim została powołana Zarządzeniami Starosty Krapkowickiego Nr Or.0135-64/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. oraz Nr Or. 0135-9/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

Celem Komisji jest realizacja ustawowych zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Kadencja Komisji trwa trzy lata.

W skład Komisji wchodzą:

1. Pan Albert Macha Starosta Krapkowicki - Przewodniczący

oraz członkowie komisji:

2. Pan Dieter Przewdzing - Burmistrz Zdzieszowic

3. Pani Iwona Medwid - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

4. Pan Harald Brol - Wicestarosta Krapkowicki

5. Pan Dariusz Willim - Radny Rady Powiatu Krapkowickiego

6. Pan Maciej Lisicki - Radny Rady Powiatu Krapkowickiego

7. Pan Lesław Miszkiewicz - Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach

8. Pan Jarosław Żak - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Krapkowicach

W pracach Komisji uczestniczy także Pani Renata Trochim - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczyli:

1. Pan Stefan Paterok - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach

2. Pan Marek Matczak - Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach

3. Pan Zbigniew Gajka - Komendant Straży Granicznej w Opolu

4. Pani Dorota Woźnica - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

5. Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice

6. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gogolinie

7. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

8. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Strzeleczkach

9. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Walcach.

Komisja w roku 2010 obradowała na dwóch posiedzeniach 26 kwietnia oraz 21 września.

I. Pierwsze posiedzenie Komisji 26 kwietnia 2010 r.

Na pierwszym posiedzeniu omówiono organizację eliminacji powiatowych XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda" oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Zainteresowanie konkursami jest bardzo duże. Zaangażowanie opiekunów oraz samych uczestników świadczy o głębokim szacunku dla pracy strażaków oraz świadomości odpowiedzialnego zachowania. Udział w tych konkursach uczy już najmłodsze dzieci podstaw pierwszej pomocy, unikania niebezpiecznych sytuacji oraz ich zapobiegania.

Omówiono sytuację na drogach powiatowych i gminnych w czasie zimy 2009/2010. Ze względu na długotrwające zimowe warunki zabezpieczenie odpowiedniej przejezdności 150 km dróg powiatowych wymagało nakładu 160.000 zł. Przejezdność dróg powiatowych oceniono bardzo dobrze, w tym także dróg, którymi był prowadzony objazd w sytuacji nieprzejezdności Drogi Krajowej nr 45. Negatywny wpływ na nawierzchnię dróg miały znaczne wahania temperatury w trakcie zimy. Zniszczenia nawierzchni wzrosły o 50% w stosunku do roku poprzedniego. Zwrócono uwagę na krytyczny stan drogi od skrzyżowania z Gogolina w kierunku Kamienia Śląskiego. W następstwie powyższego nawierzchnię tej drogi odbudowano jesienią 2010 r.

Zastępca Burmistrza Gogolina informował o rozmowach społecznych prowadzonych z mieszkańcami Malni oraz Zakładem "Górażdże" w sprawie budowy obwodnicy Malnia-Chorula , a także o remoncie drogi w Choruli i budowie kanalizacji - w miesiącu maju była remontowana droga główna, natomiast w roku 2011 będą remontowane drogi boczne.

Komendant Powiatowy Policji Lesław Miszkiewicz przedstawił krótką statystykę zdarzeń mających miejsce w okresie zimy. W trakcie zimy podjęto działania prewencyjne wobec osób chroniąc je przed zamarznięciem. Nie było konieczności stosowania kar względem zarządców budynków, gdyż śnieg oraz sople były na bieżąco usuwane. Komendant zwrócił uwagę na znaczne zniszczenia nawierzchni, które w połączeniu z nadmierną prędkości są przyczyną wielu wypadków. Komendant podziękował także za aktywne wspieranie finansowe przez samorządy gminne działań policji.

W trakcie przeprowadzonej dyskusji zaakcentowano sprawy dotyczące:

- zwiększonego bezpieczeństwa w rejonach szkół i przedszkoli;

- budowy ścieżek rowerowych, gdyż ze względu na wąskie drogi wzrasta ryzyko potrąceń i wypadków śmiertelnych;

- występującego zjawiska zawierania fikcyjnych małżeństw;

- transportu ponadgabarytowego - policja zna terminy oraz trasy przejazdu i wydaje zezwolenie lub odmowę na przejazd;

- planowanego szkolenia na temat bezpieczeństwa lokalnego.

II. Drugie posiedzenie Komisji 21 września 2010 r.

Na drugim posiedzeniu Komisji kontynuowano tematykę poruszaną na pierwszym spotkaniu, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa w miejscach przebywania dzieci. Stwierdzono, iż miejsca te są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Wszelkie obiekty sportowe, boiska i place zabaw są regularnie kontrolowane. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, które narażałyby korzystających z tych obiektów na niebezpieczeństwo

Podjęto temat zdarzeń w okresie wakacji. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2010 r." dokonali kontroli 2510 samochodów, 19 placówek wypoczynku letniego, a ponad 100 razy sprawdzali rejony miejsc masowej rozrywki np. dyskoteki. Wspólnie ze Strażami Miejskimi przeprowadzono 110 kontroli tzw. "dzikich kąpielisk" na terenie powiatu.

Przed okresem wakacyjnym przeprowadzano pogadanki i spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą zmierzające do uczulenia dzieci na ewentualne zagrożenia związane z niewłaściwym spędzaniem wolnego czasu. Na terenie powiatu przeprowadzano 25 spotkań, również w trakcie wakacji kontrolowano świetlice i kluby, w których także realizowano działalność profilaktyczną.

Ponadto przeprowadzono akcje znakowania rowerów, propagowano ulotki, elementy odblaskowe, prezentowano wyposażenie specjalistyczne policji, uczestniczono w grach i zabawach dla najmłodszych uczestników, przeprowadzono konkurs dla dzieci "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Dokonywano także kontroli miejsc sprzedaży alkoholu w ramach kampanii "Pozory mylą - dowód nie". Informowano społeczeństwo o zagrożeniach związanych z kradzieżami mienia i sposobów ich unikania.

Kolejnym tematem posiedzenia była przebyta w maju 2010 r. powódź - największa tragedia, która spotkała powiat krapkowicki w ciągu ostatnich lat.

KP PSP współpracując z jednostkami samorządu terenowego w okresie od 17 do 19 maja przeprowadziła ewakuację 284 osób oraz 5412 zwierząt.

Zalane tereny w powiecie krapkowickim:

1. Gmina Zdzieszowice: - zalanych ok. 1300 ha na terenie m. Januszkowie, Zdzieszowice, Krępna i Rozwadza. Zalanych gospodarstw - 18, ewakuowano 87 osób.

2. Gmina Walce: zalanych ok. 400 ha głównie w Straduni. Zalanych gospodarstw - 38, ewakuowano 28 osób.

3. Gmina Gogolin: zalanych ok. 500 ha głównie w Obrowcu. Zalanych gospodarstw - 44 (Obrowiec, Malnia), ewakuowano 153 osoby.

4. Gmina Krapkowice - zalane ok. 580 ha głównie Żywocie i Żużela. Zalanych gospodarstw - 220 (Żywocie, Krapkowice i rogów Opolski), ewakuowano 26 osób.

Do przerwania wałów doszło w następujących miejscowościach:

- Krapkowice - 240 m

- Żużela - 184 m

- Żywocie - 150 m

- Rozwadza - 150 m

- Chorula - 134 m

- Ligota Krapkowicka - 102 m

- Obrowiec i Krępna - 10 m

Straty powodziowe w sprzęcie, wyposażeniu i materiałach:

- Komenda Powiatowa PSP - pk. 61 tyś zł

- Jednostki OSP KSRG powiatu - ok. 51 tyś zł

- Jednostki OSP pozostałe - ok. 53 tyś. zł

Straty z podziałem na gminy:

- Gminy Strzeleczki ok. 660 zł

- Gmina Walce ok. 16300 zł

- Gmina Krapkowice ok. 7400 zł

- Gmina Zdzieszowice ok. 28700 zł

- Gmina Gogolin ok. 44400 zł.

Komendant Powiatowy PSP podsumowując majowe doświadczenia stwierdził, iż nie istnieje skuteczne zabezpieczenie przed powodzią - jedyną możliwą działalnością jest nieustanne i rzetelne informowanie ludności tak by ograniczyć skutki ewentualnej powodzi. Dodał także, iż strażacy nie są fachowcami od budowy wałów, a za właściwe zabezpieczenie wałów nie odpowiada straż lecz odpowiednie służby, natomiast strażacy zawsze służą siłą ludzką.

Posiedzenie podsumowano dyskusją, w trakcie której zwrócono uwagę na niepokojące agresywne zachowanie młodzieży pod wpływem alkoholu i narkotyków. Młodzież nadużywa alkoholu i niestety jest na to społeczne przyzwolenie. Rodzice często nie mają świadomości jak postępują ich dzieci, stąd ważne jest, aby w szkołach przeprowadzać pogadanki z rodzicami, zwracać uwagę na zachowania ich dzieci i uświadamiać, że spożywanie alkoholu przez osobę nastoletnią jest patologią. Należy także przypomnieć rodzicom, że ich rolą jest wychowywanie dzieci. Rodzice jednoznacznie są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, a szkoła, policja, ksiądz i inne instytucje mogą ich w tym jedynie wspomóc.

Ponadto Pani Prokurator zwróciła uwagę na problem przemocy w rodzinie, występujący na terenie powiatu krapkowickiego. Znieczulica społeczeństwa oraz mentalność ludzi wpływa na bardzo częste przypadki znęcania się nad współmałżonkiem oraz dziećmi. Nie może być przyzwolenia na katowanie członków rodziny. Niestety osoby poszkodowane są często dodatkowo napiętnowane przez społeczeństwo (zjawisko dzieci wyśmiewanych przez inne), które powinno im udzielić pomocy i wsparcia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Starosta Krapkowicki


Maciej Sonik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »