| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 0711.2.11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 stycznia 2011 r.

do porozumienia nr 40/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew

zawarty pomiędzy:
Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim, Plac Wolności 13, 47 - 220 Kędzierzyn - Koźle zwanym dalej ,,Powiatem" reprezentowanym przez:
1. mgr Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2. Małgorzata Tudaj - Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego
a
Gminą Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew zwaną dalej ,,Gminą" reprezentowaną przez:
inż. Krystyna Helbin - Wójta Gminy
o następującej treści:

§ 1. § 2 ust.1 porozumienia otrzymuje brzmienie:

,,Na wykonanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Powiat przekaże Gminie dotację w wysokości 116 564,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100)."

§ 2. § 2 ust.2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

,,Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana w następujących terminach i wysokościach:

a) do 10 grudnia 2010 r. - 8 550,00 zł,

b) do 10 stycznia 2011 r. - 17 179,00 zł,

c) do 31 stycznia 2011 r. - 56 477,00 zł,

d) do 10 lutego 2011 r. - 17 179,00 zł,

e) do 10 marca 2011 r. - 17 179,00 zł".

§ 3. Pozostałe elementy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks wchodzi z życie z dniem podpisania.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z uczestników porozumienia.

§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Powiatu


Józef Gisman


Wicestarosta Powiatu


Małgorzata Tudaj

Wójt Gminy


Krystyna Helbin

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KPDA Biuro rachunkowe

Doradztwo podatkowe, księgowość dla firm i obsługa w zakresie sprawozdawczości, kadr i płac oraz audytu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »