| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 0711.2.11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 stycznia 2011 r.

do porozumienia nr 40/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew

zawarty pomiędzy:
Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim, Plac Wolności 13, 47 - 220 Kędzierzyn - Koźle zwanym dalej ,,Powiatem" reprezentowanym przez:
1. mgr Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2. Małgorzata Tudaj - Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego
a
Gminą Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew zwaną dalej ,,Gminą" reprezentowaną przez:
inż. Krystyna Helbin - Wójta Gminy
o następującej treści:

§ 1. § 2 ust.1 porozumienia otrzymuje brzmienie:

,,Na wykonanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Powiat przekaże Gminie dotację w wysokości 116 564,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100)."

§ 2. § 2 ust.2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

,,Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana w następujących terminach i wysokościach:

a) do 10 grudnia 2010 r. - 8 550,00 zł,

b) do 10 stycznia 2011 r. - 17 179,00 zł,

c) do 31 stycznia 2011 r. - 56 477,00 zł,

d) do 10 lutego 2011 r. - 17 179,00 zł,

e) do 10 marca 2011 r. - 17 179,00 zł".

§ 3. Pozostałe elementy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks wchodzi z życie z dniem podpisania.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z uczestników porozumienia.

§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Powiatu


Józef Gisman


Wicestarosta Powiatu


Małgorzata Tudaj

Wójt Gminy


Krystyna Helbin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »