| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106, poz.675) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1091, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,Nr 115, poz. 791, Nr120, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70,poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz.1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) - Rada Gminy w Świerczowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmianę Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów.

1. W § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu jak niżej:

,, 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu miesięczna opłata, o której mowa w ust.1 i 2 , podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od opłaty należnej za następujący miesiąc, a w przypadku braku możliwości dokonania odpisu, w formie wypłaty."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Wiesław Cieplik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog międzykulturowy, trener biznesu z 14-letnim doświadczeniem, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zastępca kierownika szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Akademii Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności i efektywności osobistej i edukacji trenerów. Wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie podstaw treningu i warsztatu psychologicznego. . W pracy szkoleniowej korzysta ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych tj. D3TM (DISC Personality Assesment, TEAMS, VALUES). W zakresie tej metody jest jedną z trzech osób w Polsce mogących nadawać międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral Consultant. Współautorka (z Agatą Kołodziejczyk-Stryjek) kursów w ramach Akademii Charaktery: Znajdź czas (poświęcony efektywności osobistej) oraz Własnym głosem (dotyczący autoprezentacji oraz radzenia sobie z nieśmiałością)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »