| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Cena jednostkowa za usunięcie pojazdu z drogi

1.

Rower lub motorower

100 zł

2.

Motocykl

200 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

440 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

780 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1150 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Cena jednostkowa za usunięcie pojazdu z drogi

1.

Rower lub motorower

15 zł

2.

Motocykl

22 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

33 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

45 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

65 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

180 zł

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 75% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/53/07 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie tych pojazdów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2007 r. Nr 50, poz.1622).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Liberka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »