| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102.poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do uchwały Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej ,poprzez zmianę Załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego , podlega ogłoszeniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ,a także umieszczenie jej treści na stronie internetowej urzędu .

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Witold Rożałowski

Załącznik do Uchwały Nr VIII/103/2011
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1 do

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »