| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) i art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawkę podstawową - w wysokości 25,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 12,50 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi,

3) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 8,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny a odpady biodegradowalne są kompostowane na nieruchomości właściciela wytwarzającego ten odpad.

§ 2.

Ustala się następujące miesięczne stawkiopłat za każdy pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

a) pojemnik 80 l - 75 zł,

b) pojemnik 120 l - 100 zł,

c) pojemnik 140 l - 120 zł,

d) pojemnik 240 l - 200 zł,

e) pojemnik 1100 l - 950 zł;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi,

a) pojemnik 80 l - 36 zł,

b) pojemnik 120 l - 37,50 zł,

c) pojemnik 140 l - 60 zł,

d) pojemnik 240 l - 100 zł,

e) pojemnik 1100 l - 475 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice


Gabriela Buczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »