| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/215/2013 Rady Gminy Popielów

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/204/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594,poz.645) oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz.260) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Nr XXIX/204/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (Dz. Urz. Woj.Opolskiego z 2013 roku poz.1950) wprowadza się nastepujące zmiany :

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
Za zajęcie pasa drogowego w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

Element zajęcia

Stawka ( Pln )

a)

na terenie zabudowanym

20,00

b)

poza terenem zabudowanym

20,00

c)

na obiekcie inżynierskim

200,00

2) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za1 m2 powierzchni:

Element zajęcia

stawka w (Pln)

1) Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza obszarem zabudowanym

1,00

b)w obszarze zabudowanym

1,00

2) Reklamy 1,50

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »