| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 0050.249.2013 Burmistrza Leśnicy

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz.153 ), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530 i poz.1548), Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmującą następujący zakres:

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2012 rok

- wykonanie planowanych dochodów - załącznik nr 1

- wykonanie planowanych wydatków - załącznik nr 2

- zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe - załącznik nr 3,3a

- przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki i udzieleniem pożyczki w 2012 roku - załącznik nr 4

- wykonanie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2012 roku - załącznik nr 5

- zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne zadania publiczne oraz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik nr 6

- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 7

- wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych - załącznik nr 8

- wieloletnia prognoza finansowa - załącznik nr 9

- przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 - załącznik nr 10

- informacja o stanie mienia

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Łukasz Jastrzembski


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.249.2013
Burmistrza Leśnicy
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »