| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 947), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"Nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości osób korzystających z tych pojemników i częstotliwości wywozu odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnienie oraz przeciążenie pojemnika (na 1 i 2 osoby przypada jeden pojemnik 110 l lub 120 l; na 3, 4 i 5 osób przypada jeden pojemnik 240 l lub dwa 120 l; na 6, 7 i 8 osób przypada jeden pojemnik 240 l i jeden 120l; na 9 i więcej osób przypadają dwa pojemniki 240 l)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz


Marek Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »