| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/333/2014 Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art.
6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć
Wójtowi Gminy.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - mapę (kopię mapy zasadniczej) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów;

2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
są zobowiązani złożyć w terminie do :

1) 15 grudnia 2014r. dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości;

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Dziuda


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/ 333 /2014
Rady Gminy Bierawa
z dnia 27 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »