| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dz. 600, rozdz. 60014).

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 221.000,00 zł z tytułu:

1) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. 900, rozdz. 90002) kwotę 191.000,00 zł;

2) podatku od spadku i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616) kwotę 30.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 250.407,56 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 921, rozdz. 92195) kwotę 10.000,00 zł;

2) dotację dla instytucji kultury - Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ( dz. 921, rozdz. 92109) kwotę 5.000,00 zł;

3) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 710, rozdz. 71004) kwotę 30.000,00 zł;

4) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie (dz. 854, rozdz. 85404) kwotę 14.407,56 zł;

5) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 900, rozdz. 90002) kwotę 191.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 20.727,56 zł z tytułu:

1) dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 14.407,56 zł;

2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dz. 853, rozdz. 85305) w kwocie 6.320,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 165.820,00 zł z przeznaczeniem na:

1) inwestycje ( dz. 600, rozdz. 60014) kwotę 25.000,00 zł;

2) inwestycje (dz. 900, dz. 90001) kwotę 40.000,00 zł;

3) zakupy inwestycyjne (dz. 853, rozdz. 85305) kwotę 6.320,00 zł;

4) inwestycje (dz. 600, rozdz. 60016) kwotę 70.000,00 zł;

5) zakupy inwestycyjne (dz. 700, rozdz. 70005) kwotę 7.500,00 zł;

6) inwestycje - dotację celową dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (dz. 921, rozdz. 92109) kwotę 17.000,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianie wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem: 30.636.360,44 zł w tym:

a) dochody bieżące 28.513.879,44 zł,

b) dochody majątkowe 2.122.481,00 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 33.548.927,04 zł w tym:

a) wydatki bieżące 27.432.895,75 zł,

b) wydatki majątkowe 6.116.031,29 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 159.500,00 zł w tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950). Plan przychodów po zmianach wynosi 5.155.688,70 zł.

§ 5. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działów:

1) przenieść środki w dz. 750 w rozdz. 75023 w kwocie 1.600,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań;

2) przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80150 w kwocie 7.200,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

3) przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80149 w kwocie 2.300,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

4) przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80101 w kwocie 12.150,00 zł w ramach wydatków bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

5) przenieść środki w dz. 853, w rozdz. 85305 w kwocie 3.555,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań;

6) przenieść środki w dz. 750, rozdz. 75075 w kwocie 5.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

7) przenieść środki w dz. 852, w rozdz. 85228 (zl) w kwocie 3.660,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

§ 6. Dokonać zmian w wykazie inwestycji:

1) zwiększyć środki na zadaniu "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Główczyce, ul. Dobrodzieńska" o kwotę 15.000,00 zł;

2) zwiększyć środki na zadaniu "Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 1795 O na odcinku Szemrowice-Warłów" o kwotę 10.000,00 zł;

3) zwiększyć środki na zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki" - realizacja i nadzór o kwotę 40.000,00 zł;

4) wprowadzić zadanie "Zakup wózka dziecięcego" na kwotę 6.320,00 zł;

5) zwiększyć środki na zadaniu "Rozbudowa drogi gminnej ul. K.Mańki w Dobrodzieniu"- realizacja i nadzór o kwotę 70.000,00 zł;

6) wprowadzić zadanie "Wykup gruntu pod drogę ul. Spółdzielcza w Bzinicy Nowej" na kwotę 7.500,00 zł;

7) wprowadzić zadanie "Dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali widowiskowo-kinowej" na kwotę 17.000,00 zł.

§ 7. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »