| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy

Na podstawie art. 18 pkt.2 i pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.
poz.594, poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072 ) w związku z art. 17 ust.1 pkt.15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj: Dz.U z 2015r. poz. 163) i art. 10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj: Dz.U z 2011r. Nr 118, poz.687, nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 1650, z 2014r. poz. 1741 )
Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania własne Gminy Gorzów Śląski polegające na sprawieniu pogrzebu , w tym osobom bezdomnym realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego.

2. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski, w uzasadnionych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym miejscu niż zamieszkanie osoby zmarłej.

3. Pogrzeb dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz miejscowych zwyczajów.

4. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki.

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) dopełnienie formalności prawnych ( uzyskanie karty zgonu i aktu zgonu);

2) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie;

3) opłatę za przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym;

4) zakup niezbędnego ubrania;

5) zakup trumny lub urny, symbolu religijnego i tabliczki imiennej;

6) obsługę ceremonii pogrzebowej;

7) wykopanie i uformowanie grobu;

8) inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu wymagane przepisami prawa.

§ 4. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

2. Koszty wymienione w ust.1 pokrywa się na podstawie faktur/ rachunków.

§ 5. Koszty związane z pogrzebem nie mogą przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj: Dz.U z 2015r. poz. 748).

§ 6. Jeżeli zmarły był osobą bezdomną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie żadnego majątku, środki finansowe na sprawienie pogrzebu zabezpiecza w swoich planach finansowych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 8. Traci moc uchwała Nr X/67/2015r Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 05sierpnia 2015r w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015r.

Przewodniczący Rady


Artur Kajkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »