| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/34/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 149.778 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149.778 zł, w tym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.059.598 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego


Józef Bukowiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 września 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów
w złotych

Zwiększenie dochodów
w złotych

DOCHODY BIEŻĄCE

0

149.778

750

Administracja publiczna

0

90.542

75095

Pozostała działalność

0

90.542

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

80.705

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

9.837

801

Oświata i wychowanie

0

9.760

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

9.760

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

9.760

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

1.840

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

1.840

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

1.840

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

41.673

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0

41.673

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

41.673

926

Kultura fizyczna

0

5.963

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

5.963

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

5.963

Razem dochody

0

149.778

Ogółem zwiększenie dochodów

149.778


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 września 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie wydatków w złotych

Zwiększenie wydatków w złotych

WYDATKI BIEŻĄCE

500

150.278

750

Administracja publiczna

0

89.408

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0

89.408

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

15.730

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

73.678

801

Oświata i wychowanie

500

9.800

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

500

9.800

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

9.800

świadczenia na rzecz osób fizycznych

500

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

2.300

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

2.300

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

2.300

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

48.770

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0

48.770

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

48.770

Razem wydatki

500

150.278

Ogółem zwiększenie wydatków

149.778

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »