| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/34/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 149.778 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149.778 zł, w tym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.059.598 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego


Józef Bukowiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 września 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów
w złotych

Zwiększenie dochodów
w złotych

DOCHODY BIEŻĄCE

0

149.778

750

Administracja publiczna

0

90.542

75095

Pozostała działalność

0

90.542

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

80.705

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

9.837

801

Oświata i wychowanie

0

9.760

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

9.760

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

9.760

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

1.840

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

1.840

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

1.840

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

41.673

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0

41.673

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

41.673

926

Kultura fizyczna

0

5.963

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

5.963

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

5.963

Razem dochody

0

149.778

Ogółem zwiększenie dochodów

149.778


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 września 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie wydatków w złotych

Zwiększenie wydatków w złotych

WYDATKI BIEŻĄCE

500

150.278

750

Administracja publiczna

0

89.408

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0

89.408

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

15.730

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

73.678

801

Oświata i wychowanie

500

9.800

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

500

9.800

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

9.800

świadczenia na rzecz osób fizycznych

500

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

2.300

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

2.300

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

2.300

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

48.770

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0

48.770

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

48.770

Razem wydatki

500

150.278

Ogółem zwiększenie wydatków

149.778

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »