| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/98/2015 Rady Gminy Pokój

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 961.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1.337.299,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 446.299,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 324.604,13 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 5.

6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 324.604,13 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 6.

§ 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki:

1) Nr 4 pt. "Zadania inwestycyjne w 2015 roku";

2) Nr 6 pt. "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.";

3) Nr 10 pt. "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.";

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej:

1) Nr 7 pt. "Zadania inwestycyjne w 2015 roku";

2) Nr 8 pt. "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.";

3) Nr 9 pt. "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.".

§ 3. Dotychczasowa treść § 10 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 194.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9".

§ 4. Dotychczasowa treść § 3 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.690.561 zł.;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.377.460 zł."

§ 5. Dotychczasowa treść § 11 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.365.956,87 zł."

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8 do uchwały nr IX.98.2015


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/98/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

zał. nr 9 do uchwały nr IX.98.2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »